skip to Main Content

In beeld

Mijn artikelen zijn lang, vaak meer dan duizend woorden. Eén beeld zegt soms meer.
Dit zijn een paar series van beelden, onderdelen van presentaties. Zij sluiten aan bij de artikelen.

Een kijkje in

Geen goede les.

Dit kan geen goede les zijn, Geen goede leraren foto 1 in beeld

Plato, Aristoteles

(Raffaello)

Dit waren geen goede leraren!

Waarom niet?

  • Zij waren niet op de hoogte van het verzuimprotocol
  • Zij hadden geen eerstegraads lesbevoegdheid
  • Zij waren niet geregistreerd in het verplichte leraren- register
  • Zij waren slordig in hun cijferregistratie
  • Zij hanteerden geen vast Programma van Toetsing en Afsluiting
  • Zij zijn niet verschenen voor tussentijdse functioneringsgesprekken met hun direct leidinggevende
  • Zij voldeden niet aan de competenties 4b en 7c/d behorende bij het betreffende functieprofiel
Back To Top