skip to Main Content
Mentoraat, coaching en begeleiding school training Tamir Herzberg

Telemachus and Mentor, Pablo E. Fabisch

 • De vraag:
 • Hoe maken we het mentoraat van een “verplicht uurtje” tot iets waar leerlingen echt veel aan hebben?
 • De training in het kort:
 • Serie bijeenkomsten waarin we kijken naar motivatie, leren, hoe je beide kunt faciliteren en versterken; principes en dilemma’s van begeleiding en coaching, en alle bijbehorende vaardigheden.

Mentoraat, coaching en begeleiding

Voorbeeld van een training. Elke training wordt afgestemd op de specifieke vragen van de deelnemers. Hier is een voorbeeld:

Bijeenkomst 1

 1. Taak en rollen van de mentor:
 • Naar leerlingen
 • Naar collega’s
 • Naar ouders
 • Naar vergadering
 • Het ouder/ volwassene/ kindmodel
 • De coachingskwadrant
 • Hoe blijf ik uit de min-min hoek
 • Vertrouwelijkheid; hoe ver, hoe.
 • Afstand en nabijheid
 1. Instrumenten
 • Rapport
 • De dramadriehoek
 • START
 • SMART
 • Diversen, zoals de schaal, DISC, E=AxK
 • Cases en oefenen
 • Nabespreken + punten volgende keer afspreken

Bijeenkomst 2

 1. Motivatie
 • Motivatie en zelfsturing
 • Motiveren door luisteren
 • Weekplanning vanuit jaarplanning vanuit levensplanning;
 • Belang van echt zelf plannen,
 • Leerstijlen
 • DISC
 • Reflectie
 • Leren het leerproces te begeleiden
 • Leren in drie stappen (LIDS)
 • Feedback
 • Procesbeoordeling
 • opwekken/stimuleren van processen van zelfsturing;
 • verbeteren van prestaties;
 • stimuleren van processen van zelfontwikkeling.
 • Gespreksvaardigheid
 • Cases en oefenen
 • Nabespreken + punten volgende keer afspreken

Bijeenkomst 3

 1. Problemen en problematieken, conflicten
 1. Zinvolle gesprekken
 • Cases en oefenen
 • Nabespreken + punten volgende keer afspreken

Bijeenkomst 4

 1. Cases!
 • In de loop van de bijeenkomsten ingebracht door deelnemers.
 1. Hoe verder blijven ontwikkelen; Evaluatie
 • Nabespreken
Back To Top