skip to Main Content
Trainingen

Trainingen

Vanuit dertig jaar ervaring in veel verschillende takken van onderwijs begeleid ik leerlingen, docenten, teams en schoolleiders in het stellen van hun eigen vragen en het vinden van hun eigen, bij hen passende antwoorden. Vertrouwen en autonomie zijn hierbij belangrijke bouwstenen. Ik ga niet uit van systemen, modellen of doctrines maar van de persoon of de school. Het belangrijkste criterium is dat het moet passen: de maat van deze ene mens.

Dat betekent dat alle trainingen maatwerk zijn: Het aanbod komt altijd tot stand na uitvoerig overleg. De effectiefste eerste stap naar een doel is vaak een stap achteruit, een brede vraag: wat wil ik bereiken en waarom wil ik dat, wat is het geheel waar dit bij hoort? Wat heb ik er voor over? Waar doe ik het voor?

TrainingZelf aan het stuur
 • De vraag 
 • Hoe krijg ik mijn leerlingen (en mijzelf) meer gefocust en gemotiveerd
 • De training in het kort:
 • Serie bijeenkomsten met mentoren waarin we kijken naar keuzes en motivatie: tussentijds doen de mentoren hetzelfde programma met groepjes leerlingen.
Training Mentoraat, coaching en begeleiding
 • De vraag 
 • Hoe maken we het mentoraat van een “verplicht uurtje” tot iets waar leerlingen echt veel aan hebben?

 • De training in het kort:
 • Serie bijeenkomsten waarin we kijken naar motivatie, leren, hoe je beide kunt faciliteren en versterken; principes en dilemma’s van begeleiding en coaching, en alle bijbehorende vaardigheden.

TrainingWerkdruk verminderen met het Schoolwaardenkompas
 • De vraag 
 • Hoe vinden wij als team een verbindende visie van waaruit wij weten dat we de goede dingen doen, en samen goed keuzes kunnen maken?

 • De training in het kort:
 • Werkdruk ontstaat niet puur door teveel werk, maar vooral door het gevoel dat je je energie niet in de goede dingen steekt. M.b.v. het Schoolwaardenkompas zoeken wij eerst verbindende waarden, om van daaruit keuzes te maken.

Masterclass Onderwijs gebouwd op Waarden
 • De vraag 
 • Wat zijn onze echte, fundamentele keuzes in onderwijs, hoe maken we die helder aan onszelf en anderen, en hoe kunnen we ernaar handelen?

 • De training in het kort:
 • De masterclass begint bij het ontdekken van je waarden. We kijken naar wat je echt belangrijk vindt, en hoe je dat kunt benoemen. Daarna gaan we in op hoe je er met anderen over in gesprek kunt gaan, en hoe je dat kunt vertalen naar de praktijk, zowel in je eigen handelen als in de vormgeving van je onderwijs.

Back To Top