skip to Main Content
zelfaanhetstuur
 • De vraag 
 • Hoe krijg ik mijn leerlingen (en mijzelf) meer gefocust en gemotiveerd
 • De training in het kort:
 • Serie bijeenkomsten met mentoren waarin we kijken naar keuzes en motivatie: tussentijds doen de mentoren hetzelfde programma met groepjes leerlingen.

Doelen van de cursus ‘Zelf aan het stuur’

 1. Leerlingen krijgen instrumenten waarmee zij beter in staat zijn de druk van de studie te hanteren, bewust keuzes te maken en daarnaar te handelen, effectiviteit te vergroten en stress te verminderen.
 2. De docenten die getraind worden om deze cursus aan de leerlingen te geven, kunnen diezelfde instrumenten ook op zichzelf toepassen.
 3. De uitvoering geeft een aanzet tot het voeren van een andere dialoog tussen docent en leerling, die ook in andere contexten kan leiden tot bewuster omgaan met sturing en zelfsturing.

Opzet van de training voor docenten

 • Dit is een globale opzet. Per school kan het programma worden afgestemd op specifieke
  vragen en wensen.
 • Maximaal aantal deelnemers: 8 (maximaal 8 docenten/ 8 leerlingen;)
 • Selectie van deelnemende docenten is schoolbeleid. Onvrijwillige deelname is zinloos.
 • Selectie van deelnemende leerlingen: idem. Het gaat om leerlingen die beter toegerust willen zijn voor het functioneren in schoolsituaties waarbij stress, zelfsturing en het maken van keuzes een rol spelen, vooral diegenen bij wie gebleken is dat schoolstress of onvoldoende greep op het eigen functioneren bij vormen van zelfstandig of zelfverantwoordelijk leren een belemmering vormt.
 • Aantal bijeenkomsten/ volgorde:

De training aan de docenten wordt verweven met de uitvoering ervan door de
docenten met de leerlingen. De training van de docenten bestaat uit 5 bijeenkomsten; de
cursus voor leerlingen uit 3, in deze volgorde:

 

 

Interval tussen de eerste 7 bijeenkomsten: telkens circa 1 week, totaal maximaal 9 weken. De laatste volgt enkele maanden later.

Back To Top